339/2002 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

339
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 24. júna 2002
o sumách základnej náhrady
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje:
§ 1
Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednostopové vozidlá a trojkolky a pre osobné cestné motorové vozidlá je
a)
1,30 Sk pre jednostopové vozidlá a trojkolky,
b)
4,70 Sk pre osobné cestné motorové vozidlá.
§ 2
Zrušujú sa:
1.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 36/1993 Z. z. o úprave výšky základnej náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pri pracovných cestách,
2.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 158/1993 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
3.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 234/1993 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
4.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 324/1993 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
5.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 64/1994 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
6.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 54/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
7.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 104/1995 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
8.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 97/1997 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
9.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 362/1997 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
10.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 13/1999 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
11.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 218/1999 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
12.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 261/1999 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
13.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 249/2000 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,
14.
opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 218/2002 Z. z. o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2002.
Peter Magvaši v. r.