História predpisu 303/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2002 - 14.05.2004