História predpisu 29/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2002 - 31.03.2004