História predpisu 28/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.2002 - 30.04.2004