História predpisu 263/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2002 - 31.12.2005