História predpisu 253/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2002 - 14.05.2005