História predpisu 239/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2002 - 31.08.2004