História predpisu 238/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.2002 - 14.04.2006