História predpisu 236/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie