História predpisu 233/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.05.2002 - 31.12.2011