História predpisu 225/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.04.2002 - 31.01.2008