História predpisu 22/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.01.2002 - 31.12.2008