História predpisu 218/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.04.2002 - 30.06.2002