História predpisu 200/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.04.2002 - 31.10.2009