História predpisu 20/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2002 - 28.02.2005