História predpisu 2/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.01.2002 - 30.04.2004