História predpisu 197/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2002 - 14.02.2005