História predpisu 178/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2002 - 19.12.2011