História predpisu 167/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.03.2002 - 31.10.2009