História predpisu 161/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2002 - 11.05.2004