História predpisu 158/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.03.2002 - 31.03.2002