História predpisu 134/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.03.2002 - 31.12.2003