História predpisu 122/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.04.2002 - 31.05.2004