História predpisu 119/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2002 - 14.07.2006