História predpisu 115/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2002 - 31.12.2007