História predpisu 114/2002 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.2002 - 31.01.2010