Chronologický register predpisov ročníka 2002

Číslo predpisu Názov predpisu
49/2002 Z. z. Zákon o ochrane pamiatkového fondu