História predpisu 96/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2001 - 30.04.2004