História predpisu 64/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2001 - 31.10.2004