História predpisu 573/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.12.2001 - 30.06.2002