História predpisu 570/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2002 - 20.03.2010