História predpisu 533/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2002 - 30.11.2009