História predpisu 525/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2002 - 30.09.2009