História predpisu 523/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2003 - 31.12.2005650/2002 Z. z.