História predpisu 495/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2001 - 07.05.2002