História predpisu 458/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.11.2001 - 31.12.2008