História predpisu 457/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.11.2001 - 30.04.2004