História predpisu 412/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.10.2001 - 31.03.2002