História predpisu 400/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2001 - 31.12.2004