História predpisu 399/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2001 - 31.12.2004