História predpisu 398/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.10.2001 - 31.12.2005