História predpisu 389/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.09.2001 - 31.12.2005