História predpisu 386/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.09.2001 - 31.05.2005