História predpisu 385/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.2001 - 31.12.2003