História predpisu 322/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2001 - 30.09.2007