História predpisu 285/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2001 - 31.12.2008