História predpisu 263/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2001 - 31.05.2002