História predpisu 235/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.06.2001 - 31.12.2003