História predpisu 231/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.06.2001 - 30.06.2002