História predpisu 218/2001 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.2001 - 30.04.2005